به نام خداوند بخشنده مهربان               بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ‏ ‏                In the Name of Allah, the Beneficent, the Merciful.                Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.                Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes.                In nome di Allah , il Compassionevole, il Misericordioso.                Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.                ¡En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso!              

 
   Home Page | صفحه اول   Rss Link | فید خبرخوان   Contact Us | تماس با ما     امروز
کلیک کن
 
کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » نامه هاي خط خطی ( هفته سی و دوم )
  ارسال : 24/03/1392, 10:50 | 0 نظر | 425 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهارینامه هاي خط خطی

 نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

 نماز بگزارید و زکات بدهید. هر کار نیکی را که پیشاپیش برای خود می فرستید ، نزد خدا خواهید یافت . آری، به کارهایی که می کنید، بیناست. بقره/   110

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » نامه هاي خط خطی ( هفته سی یکم )
  ارسال : 10/03/1392, 23:28 | 0 نظر | 430 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهارینامه هاي خط خطی

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

برای سپاسگزاری کاری کنید.(فقط) اندکی از بندگان من سپاسگزارند . سبا/ 13

خدایا به نعمتهایت فکر می کنم و اینکه همه چیز نعمت است.  به شکر کردن فکر می کنم و اینکه چه کار...

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » نامه هاي خط خطی ( هفته سی ام )
  ارسال : 26/02/1392, 22:49 | 0 نظر | 432 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهارینامه هاي خط خطی

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

و پروردگارتان اعلام کرد که اگر مرا سپاس گویید، بر نعمت شما می افزایم و اگر ناسپاسی کنید، بدانید که عذاب من سخت است . ابراهیم/ 7 

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » نامه هاي خط خطی( هفته بیست و نهم )
  ارسال : 12/02/1392, 23:55 | 0 نظر | 411 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهارینامه هاي خط خطی

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

موسی به او گفت : آیا با تو بیایم تا از آنچه به تو آموخته اند به من کمالی بیاموزی ؟ گفت : تو را شکیب همراهی با من نیست . و چگونه در برابر چیزی که بدان آگاهی نیافته ای صبر خواهی کرد ؟ گفت : اگر خدا بخواهد ...

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » نامه هاي خط خطی ( هفته بیست و هشتم )
  ارسال : 29/01/1392, 09:25 | 0 نظر | 461 بازديد ادامه مطلب »»
 

 انسان

نامه هاي خط خطی

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

و آدمی تا بوده ، شتابزده بوده است . اسراء/ 11

راست می گویی خدا، ما آدمها همیشه عجله داریم . همیشه می دویم و همیشه دیرمان شده ؛ ولی نمی دانیم ...

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » نامه هاي خط خطی ( هفته بیست و هفتم )
  ارسال : 15/01/1392, 09:54 | 0 نظر | 370 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهارینامه هاي خط خطی

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

ای مومنان صدقات خود را با منت نهادن و آزار دادن باطل نکنید .همانند کسی که مالش را برای نمایش دادن به مردم انفاق می کند و به خداوند و روز بازپسین ایمان ندارد .آری،داستان او همچون تخته سنگی است که بر آن خاکی باشد و باران سنگینی بر آن ببارد و آن را همچنان سترون واگذارد . آنان نیزاز آنچه به ...

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » نامه هاي خط خطی ( هفته بیست و ششم )
  ارسال : 1/01/1392, 12:41 | 0 نظر | 396 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهارینامه هاي خط خطی

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

منافقان می خواهندخدا را فریب دهند ، حال آنکه خدا آنها را فریب می دهد و چون به نماز بر می خیزد ، با اکراه و کاهلی بر می خیزند و برای خودنمایی نماز می خوانند و در نماز ، جز اندکی ، خدا را یاد نمی کنند .   نساء/ 142

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » نامه هاي خط خطی ( هفته بیست و پنجم )
  ارسال : 17/12/1391, 07:19 | 0 نظر | 429 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهارینامه هاي خط خطی

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

پس در نیکی بر یکدیگر سبقت بگیرید بقره/ 148

خدایا!گاهی وقتها فکر می کنم زندگی شبیه یک میدان مسابقه است. یک میدان مسابقه که ...

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » نامه هاي خط خطی ( هفته بیست و چهارم )
  ارسال : 3/12/1391, 06:38 | 0 نظر | 607 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهارینامه هاي خط خطی

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

حالا که دنیا بهترین جا برای رشد کردن و بزرگ شدن است ، حالا که زندگی بهترین مسیر برای رسیدن بهتوست  ، دلم می خواهد حواسم را بیشتر جمع کنم و ببینم چه آدم هایی زودتر می رسند و چه آدم هایی راه را اشتباه می روند ؛ گم می شوند و هیچ وقت ...

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » نامه هاي خط خطی( هفته بیست و سوم )
  ارسال : 19/11/1391, 08:33 | 0 نظر | 506 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهارینامه هاي خط خطی

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

کسانی که عهد خدا و سوگندهای خود را به بهایی اندک می فروشند ، در آخرت نصیبی ندارند و خدا در روز قیامت،نه با آنان سخن می گوید،نه به آنان نگاه می کند و نه آنان را پاکیزه می سازد و عذابی دردناک خواهند داشت . آل عمران/ 77

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » نامه هاي خط خطی ( هفته بیست و دوم )
  ارسال : 5/11/1391, 13:41 | 0 نظر | 439 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهارینامه هاي خط خطی

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

سوگند به نفس و آنکه نبکویش آفرید، سپس بدیها و پرهیزگاریها یش را به او الهام کرد. هر کس در پاکی آن کوشید،  رستگار شد و هر که آلوده اش کرد، نا امید شد. شمس/ 7 تا 10

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » نامه هاي خط خطی ( هفته بیست و یکم )
  ارسال : 21/10/1391, 07:09 | 0 نظر | 453 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهارینامه هاي خط خطی

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

خداوند ابراهیم را با کارهای گوناگونی امتحان کرد و ابراهیم به خوبی از عهده ی این آزمایشها برآمد .خداوند گفت :من تو را پیشوای مردم قرار دادم . بقره/ 124

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » نامه هاي خط خطی ( هفته بیستم )
  ارسال : 7/10/1391, 13:15 | 0 نظر | 458 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهارینامه هاي خط خطی

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

باز هم به امتحان فکر می کردم . به دنیا که مدرسه است و به زندگی که سالن بزرگ امتحان است . می خواستم ببینم خودت درباره ی امتحان چطور حرف می زنی . گشتم ...

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » نامه هاي خط خطی (هفته نوزدهم)
  ارسال : 23/09/1391, 06:48 | 0 نظر | 464 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهارینامه هاي خط خطی

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

 بی گمان پروردگارت در کمینگاه است.اما انسان،هنگامی که پروردگارش او را می آزماید و گرامی میدارد و نعمت می بخشد،شاد و مغرور می شود و می گوید:پروردگار مرا گرامی داشت.اما چون او را به بلا ....

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » نامه هاي خط خطی(هفته هجدهم )
  ارسال : 9/09/1391, 06:59 | 0 نظر | 470 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهارینامه هاي خط خطی

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

شما را به بد ونیک ، چنانکه باید و شاید می آزماییم  . انبیاء /35

هر وقت که اتفاقی می افند  یک اتفاق تلخ و ناجور هر وقت که حسابی توی لک می روم و از ته دل آه می کشم .....

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » نامه هاي خط خطی(هفته هفدهم)
  ارسال : 27/08/1391, 10:52 | 0 نظر | 449 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهارینامه هاي خط خطی

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری 

شاید از چیزی خوشتان نیاید،در حالی که خیر شما در آن است و شاید چیزی را دوست داشته باشید و آن به  زیان شما باشد و خدا می داند و شما نمی دانید  بقره/   216

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » نامه هاي خط خطی (هفته شانزدهم )
  ارسال : 15/08/1391, 08:05 | 0 نظر | 516 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهارینامه هاي خط خطی

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

خدایا، تو همیشه گقته ای که بی نیازی، بی نیازی، بی نیازی بی نیاز. اما همه کس و همه چیز به تو احتیاج دارند و اگر یک لحظه، فقط یک لحظه از مهربانی ات دست بکشی، دنیا تمام .....

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » نامه هاي خط خطی (هفته پانزدهم )
  ارسال : 6/08/1391, 08:37 | 0 نظر | 621 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهارینامه هاي خط خطی

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

خدایا!سالهاست که به دنیا آمده ام و هفته هاست که برایت می نویسم ، اما هنوز هم نمیدانم چرا هستم و چرا برایت .....

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » نامه هاي خط خطی (هفته چهاردهم )
  ارسال : 1/08/1391, 07:45 | 0 نظر | 526 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهارینامه هاي خط خطی

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

کسانی که خداوند را در همه ی احوال ایستاده و نشسته و بر پهلو آرمیده، یاد می کنند و در آفرینش آسمانها  و زمین می اندیشند. آل عمران/ 191


 
 
n s u n
« انسان »
 
c a t e g o r y
« موضوعات »
بیش از 100 موضوع با محوریت انسان
 
r e g i s t e r a t i o n
« عضویت و اشتراک »
با لینک ثابت RSS سایت مطالب را در سایت و یا نرم افزار خود منتشر و شماهده کنید
به زودی

به مناسبت آغاز سال 1391 و شروع چهارمین سال فعالیت سایت سامانه عضویت پیامکی "انسان" افتتاح شد.
جهت دریافت رایگان پیام های کوتاه با موضوع انسان یک پیامک با متن انسان به شماره
3000258800 ارسال نموده و منتظر تائید عضویت خود در سامانه شوید.
شما نیز می توانید نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را به شماره مذکور پیامک کنید.

 
l a s t  p o s t
« آخرین مطالب »
 
v o t e
« نظرسنجی »

نظر شما در مورد محتوی سایت انسان چیست؟


 
c a n o n i c a l   t i m e
« اوقات شرعی »
 
c h a r i t y
« كمك هاي انسان دوستانه »»

برنامه جهانی مبارزه با گرسنگی

کمک به ایتام
 
 
t r a n s l a t e
« ترجمه »

 
c a l e n d a r
« تقویم شمسی »
<    «  آبان 1397  »    >
شیدسچپج
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
 
l i n k  b o x
« پیوند به بیرون »

براي تبادل لينك با ما آدرس سايت را با نام "انسان" در وبسايت يا وبلاگ خود اضافه كرده و سپس از قسمت تماس با ما لينك خود را ارسال نمائيد
آدرس های ورودی به سایت:
www.Nsun.us
www.N-Sun.ir
www.Nsun.tk
nsun.ely.ir

 
 

خدا نکنه تا آدم نشدیم دنیا بهمون رو بیاره Copyright © 2009-2010 By www.nSun.us , All rights reserved -  Hosted & Design By Hami Web Network
Powered By DataLifeEngine - SMS Box= 3000258800  -   SMS Plugin Service By www.SmsWay.ir