به نام خداوند بخشنده مهربان               بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ‏ ‏                In the Name of Allah, the Beneficent, the Merciful.                Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.                Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes.                In nome di Allah , il Compassionevole, il Misericordioso.                Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.                ¡En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso!              

 
   Home Page | صفحه اول   Rss Link | فید خبرخوان   Contact Us | تماس با ما     امروز
کلیک کن
 
کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » نامه هاي خط خطی ( هفته سیزدهم )
  ارسال : 25/07/1391, 09:42 | 0 نظر | 450 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهارینامه هاي خط خطی

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری 

ای پروردگار ما ! بعد از آنکه ما را هدایت کردی،دلهای ما را به باطل هدایت مکن و رحمت خود را بر ما  ارزانی دار، که تو بخشاینده ای.  آل عمران/ 8

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » نامه هاي خط خطی ( هفته دوازدهم )
  ارسال : 18/07/1391, 21:30 | 0 نظر | 557 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهارینامه هاي خط خطی

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

خدایا! این هفته هم هنوز به دعا کردن فکر می کنم و به خوبی خوبی دعا اما بعضی وقتها دعا کردن برایم خیلی سخت می شود . چون نمی دانم دقیقا چه دعایی باید بکنم . گاهی فکر می کنم فقط برای چیزهایی خیلی  مهم باید دعا کنم و کار خوبی نیست که وقت و بی وقت و ...

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » نامه هاي خط خطی ( هفته یازدهم )
  ارسال : 13/07/1391, 13:11 | 0 نظر | 510 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهارینامه هاي خط خطی

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. غافر/ 60

گاهی وقتها فکر می کنم که دعا کردن چه چیز خوبی است . اگر دعا نبود ، زندگی چقدر سخت می شد . خدایا ....

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » نامه هاي خط خطی (هفته دهم )
  ارسال : 7/07/1391, 21:25 | 0 نظر | 447 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهارینامه هاي خط خطی

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

و خدا با موسی (بی واسطه) سخن گفت. نساء/ 164

من همه ی این هفته را هم به درخت موسی فکر کردم. به حرفهای موسی و حرف زدن تو  .من چقدر ساده ....

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » نامه هاي خط خطی ( هفته نهم )
  ارسال : 28/06/1391, 15:34 | 0 نظر | 442 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهارینامه هاي خط خطی

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

هنگامی که موسی عهد خدمت خود را به پایان رساند و با خانواده ی خود از حضور شعیب رو به دیار خویش کرد،آتشی از جانب طور دید.به خانواده ی خود گفت:شما در اینجا درنگ کنید که من آتشی از دور دیدم.....

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » نامه هاي خط خطی (هفته هشتم )
  ارسال : 18/06/1391, 19:16 | 0 نظر | 457 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهارینامه هاي خط خطی

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

آیا به شتر نگاه نمی کنند که چگونه آفریده شده  ؟ و به آسمان که چطور برافراشته شده؟ و به کوهها که چگونه برپا داشته شده؟ و به زمین که چطور گسترده شده است؟ غاشیه/ 17

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » نامه هاي خط خطی (هفته هفتم )
  ارسال : 13/06/1391, 19:29 | 0 نظر | 542 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهارینامه هاي خط خطی

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

خدایا!می دانی که همه ی این هفته داشتم به دیدنت فکر می کردم . به اینکه کاشکی دیدنی بودی. همه اش ازخودم می پرسیدم ، آیا هیچ کس وجود دارد که چنین آرزویی داشته باش ؟....

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » نامه هاي خط خطی(هفته ششم )
  ارسال : 6/06/1391, 08:08 | 0 نظر | 459 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهارینامه هاي خط خطی

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

هرگاه بندگان من،از تو درباره ی من بپرسند،بگو که من نزدیکم.بقره/ 186

خدایا دلم می خواست یک جایی باشی،حتی اگر شده یک جای دور . آن وقت حتما می آمدم ...

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » نامه هاي خط خطی (هفته پنجم )
  ارسال : 31/05/1391, 10:34 | 0 نظر | 555 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهارینامه هاي خط خطی

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

او اول و آخر و ظاهر و باطن است.حدید/ 3

خدایا! نیستی،کجایی ؟  آخر چرا همیشه قایم می شوی ؟ چی می شد اگر دیدنی  .....

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » نامه هاي خط خطی (هفته چهارم )
  ارسال : 24/05/1391, 08:01 | 0 نظر | 444 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهارینامه هاي خط خطی

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

الله است و جز او خدایی نیست،زنده و پاینده است.نه چرت او را فرا می گیرد و نه خواب.بقره/ 255  ، همه خسته می شوند،همه می خوابند،حتی پرنده ها و ....

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » نامه هاي خط خطی (هفته سوم )
  ارسال : 18/05/1391, 16:39 | 0 نظر | 484 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهارینامه هاي خط خطی

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

از آن خداوند است نیکوترین نامها،او را بدان نامها بخوانید. اعراف/ 180

خدایا!سه هفته از دوستی مان می گذرد  ، اما من هنوز گیجم،گیج این .....

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » نامه هاي خط خطی (هفته دوم )
  ارسال : 12/05/1391, 17:20 | 0 نظر | 453 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهارینامه هاي خط خطی

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

خدایا!  یک هفته از دوستی ما می گذرد و من همه اش به این موضوع فکر می کنم که مگر می شود آدم با خدا دوست شود ؟آخر تو خیلی بزرگی و من خیلی کوچکم .

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » نامه هاي خط خطی
  ارسال : 7/05/1391, 09:19 | 0 نظر | 506 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهارینامه هاي خط خطی

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

(هفته اول )

خدایا! من همانی هستم که وقت و بی وقت مزاحمت....

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » نامه هاي خط خطی ( مقدمه )
  ارسال : 1/05/1391, 20:19 | 0 نظر | 385 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهارینامه هاي خط خطی

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

همه ی ما راحت حرف می زنیم ، ولی نوشتن برای بیشتر ما سخت است.

اما تو بنویس تا یادت بماند که نوشته ها،رد پای عبور ......

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » چای با طعم خدا ( قسمت پانزدهم )
  ارسال : 26/04/1391, 09:16 | 0 نظر | 371 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهاریچای با طعم خدا

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

جعبه ای از لبخند

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » چای با طعم خدا( قسمت چهاردهم )
  ارسال : 21/04/1391, 08:54 | 0 نظر | 424 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهاریچای با طعم خدا

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

 بادبادک عزیز

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » چای با طعم خدا ( قسمت سیزدهم )
  ارسال : 16/04/1391, 23:40 | 0 نظر | 400 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهاریچای با طعم خدا

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

سیب ذوق کرد

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » چای با طعم خدا ( قسمت دوازدهم )
  ارسال : 11/04/1391, 08:25 | 0 نظر | 428 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهاریچای با طعم خدا

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

تا حیاط خلوت خدا

کوتاه نوشته های انسانی / دکتر عرفان نظر آهاری » چای با طعم خدا ( قسمت یازدهم )
  ارسال : 7/04/1391, 23:04 | 0 نظر | 411 بازديد ادامه مطلب »»
 

خانم دکتر عرفان نظر آهاریچای با طعم خدا

نویسنده : خانم دکتر عرفان نظر آهاری

بی خداحافظی


 
 
n s u n
« انسان »
 
c a t e g o r y
« موضوعات »
بیش از 100 موضوع با محوریت انسان
 
r e g i s t e r a t i o n
« عضویت و اشتراک »
با لینک ثابت RSS سایت مطالب را در سایت و یا نرم افزار خود منتشر و شماهده کنید
به زودی

به مناسبت آغاز سال 1391 و شروع چهارمین سال فعالیت سایت سامانه عضویت پیامکی "انسان" افتتاح شد.
جهت دریافت رایگان پیام های کوتاه با موضوع انسان یک پیامک با متن انسان به شماره
3000258800 ارسال نموده و منتظر تائید عضویت خود در سامانه شوید.
شما نیز می توانید نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را به شماره مذکور پیامک کنید.

 
l a s t  p o s t
« آخرین مطالب »
 
v o t e
« نظرسنجی »

نظر شما در مورد محتوی سایت انسان چیست؟


 
c a n o n i c a l   t i m e
« اوقات شرعی »
 
c h a r i t y
« كمك هاي انسان دوستانه »»

برنامه جهانی مبارزه با گرسنگی

کمک به ایتام
 
 
t r a n s l a t e
« ترجمه »

 
c a l e n d a r
« تقویم شمسی »
<    «  آبان 1397  »    >
شیدسچپج
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
 
l i n k  b o x
« پیوند به بیرون »

براي تبادل لينك با ما آدرس سايت را با نام "انسان" در وبسايت يا وبلاگ خود اضافه كرده و سپس از قسمت تماس با ما لينك خود را ارسال نمائيد
آدرس های ورودی به سایت:
www.Nsun.us
www.N-Sun.ir
www.Nsun.tk
nsun.ely.ir

 
 

خدا نکنه تا آدم نشدیم دنیا بهمون رو بیاره Copyright © 2009-2010 By www.nSun.us , All rights reserved -  Hosted & Design By Hami Web Network
Powered By DataLifeEngine - SMS Box= 3000258800  -   SMS Plugin Service By www.SmsWay.ir