به نام خداوند بخشنده مهربان               بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ‏ ‏                In the Name of Allah, the Beneficent, the Merciful.                Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.                Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes.                In nome di Allah , il Compassionevole, il Misericordioso.                Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.                ¡En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso!              

 
   Home Page | صفحه اول   Rss Link | فید خبرخوان   Contact Us | تماس با ما     امروز
کلیک کن
 

انسان و حقوق / مصادیق حق الناس » کسب مال ( لقمه ) حرام ، ...( بخش چهاردهم )
ارسال : 21/12/1392, 22:24 | 0 نظر | 700 بازديد نسخه مخصوص چاپ
 
کسب مال ( لقمه ) حرام ، از مصادیق حق الناس ( بخش چهاردهم )

اثرات لقمه حلال و حرامدر ايمان قلبي و نفاق قلبي چيست؟

غذائي كه انسان ميخورد به منزلة بذري است كه در زمين ريخته ميشود و اگر حلال و پاكيزه باشد اثرش در قلب كه به منزلة سلطان بدن است ظاهر خواهد شد و قلبي مملو از صفا خواهد داشت و از اعضاء و جوارحش جز خير و نيكي تراوش نخواهد كرد، لكن اگر آن خوراك پليد و حرام باشد قلب را كدر و تيره خواهد نمود.

اما آثار معنوي مال حلال:

همانطور كه گفته شد به طور حتم غذا، هم روي جسم اثر دارد و هم روح انسان را تحت تأثير قرار ميدهد و اسلام هر دو موضوع را مورد دقت و كنكاش قرار داده و در موارد زيادي انسانها را امر ميكند تا غذاي طيب و حلال ميل كنند و به عنوان نمونه خداوندفرموده است : يا أَيُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ «168»«اي مردم از آنچه در زمين حلال و پاكيزه است بخوريد و پيرو برنامههاي شيطان نشويد كه البته به شما دشمن آشكاري است»[سورة بقره، آية 168.[.

و همچنين از خوردن مال حرامانسان را برحذر ميدارد آنجا كه ميفرمايد: الَّذِينَ يَأْکُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاَّ کَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  وَ مَنْ عادَ فَأُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ  «آنان كه ربا ميخورند بر نخيزند مگر مانند آن كه به وسوسه و فريب شيطان، ديوانه و بيعقل شده و اينان به اين علت در مال حرام غوطهورند كه ميگويند فرقي ميان معامله و ربا نيست، و حال آن كهخداوند تجارت و داد و ستد را حلال و ربا را حرام كرده، هر كس پس از آن كه پند و اندرز كتاب خدا به او برسد از اين عمل حرام دست بردارد، خدا از گذشته او درگذرد و عاقبت كارش با خدا است، و كساني كه از اين عمل زشت دست نكشند اهل جهنماند و در آنجا هميشگي جاويد خواهد ماند.[ سورة بقره، آية 275.[

1ـ تأثير مال حلال بر رشد معنوي انسانها

قرآن مجيد در سوره قصص وقتي داستان كودكي موسي (ع) را بيان ميكند و ميفرمايد: وَحَرَّمْناعَلَيْهِ الْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقالَتْ هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلى أَهْلِ بَيْتٍ يَکْفُلُونَهُ لَکُمْ وَ هُمْ لَهُ ناصِحُونَ «ما از قبل شير همه زنان شيرده را بر او حرامكرده بوديم، خواهرش گفت: آيا ميخواهيد شما را به خانداني راهنمايي كنم كه سرپرست اين كودك باشند؟ خانوادهاي كه خيرخواه اين كودكند.[ سورة قصص، آية 12.[

اين آيه كريمه گر چه به ظاهر ميخواهد بفرمايد ما شير زنان شيرده را بر موسي (ع) حرامكرديم تا از اين طريق او را به مادرش برگردانيم، ولي پيام باطني ديگري هم دارد و آن اين كه جناب موسي (ع) اگر بايد در آينده صاحب يد بيضا گردد و بساط فرعون و فراعنه را برچيند، و با خداي خود در كوه طور سخن بگويد، بايد از سينة پاكي شير خورده باشد، و از همان ابتدا لقمه حلال در دهانش گذاشته شود.

2ـ ايجاد نورانيت در قلب

لقمه حلال در درون انسان نورانيت ايجاد ميكند و بر اثر نورانيت قلب خود به دنبال كارهاي خير ميرود و همين باعث سعادت و خوشبختي او در دنيا و آخرت ميگردد. در اين خصوص پيامبر اكرم (ص) فرمودند: «هر كس از دست رنج خود و مال حلال بخورد خداوند درهاي بهشت را به رويش ميگشايد تا از هر دري كه ميخواهد وارد شود و در شمار پيامبران خواهد بود و اجر و مزد ايشان را خواهد گرفت.[ مجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، تهران، دارالكتب الاسلاميه، ج 23، ص 6.]

3ـ استغفار ملائكه

كساني كه مال حلال ميخورند مشمول استغفار ملائكه آسماني قرار ميگيرند پيامبر اكرم (ص) فرمودند: « كسي كه طعام حلالي بخورد ملكي بالاي سرش ايستاده وبرايش استغفار ميكند تا از خوردن طعام فارغ شود».[قمي، عباس، سفينه البحار، تهران، انتشارات فراهاني، ج 10، ص 298.]

اما اثرات لقمه حرام:

قبل از بيان روايات اسلامي بد نيست اشعاري را كه منسوب به شيخ بهايي و بيانگر اثرات شوم غذاي حراماست بيان كنيم. شيخ بهايي (ره) ميفرمايد:

لقمه ناني كه باشد شبهه ناك             در حريم كعبه ابراهيم پاك

گر به دست خود فشاندي تخم او         وربگاو چرخ كردي شخم او

ور مه نو در حصادش داس كرد             ور زسنگ كعبهاش دستاس كرد

ور به آب زمزمش كردي عجين              مريم آيين پيكري از حور عين

ور بدي از شاخ طوبي آتشش               ور شدي روح القدس هيزم كشش

ور تنور نوح بندد مريمش                       ور دم عيسي بود آتش دمش

ور تو برخواني هزاران بسمله              بر سر آن لقمه پر ولوله

عاقبت خاصيتش ظاهر شود                نفس از آن لقمه ترا قاهر شود

در ره طاعت تو را بي جان كند             خانه دين ترا ويران كند

درد دينت گر بود اي مرد راه                 چاره خود كن كه شد دينت تباه

[نقل از كتاب كفايه الواعظين، تأليف ابي الفضل الحسيني، قم، انتشارات كتابفروشي مصطفوي، ج 1، ص 51.[

1-       1ـ حرام خواري بركت را از بين ميبرد.

2-       لقمه حرام علاوه بر اين كه بر قلب انسان تاثير منفي دارد اولاً نميگذاردانسان با خداي خود راز و نياز كند و اگر هم موفق شد مورد قبول الهيقرار نميگيرد. چنان كه پيامبر اكرم (ص) فرمودند: «عبادت كردن باحرامخواري مانند بنا كردن ساختمان روي شنزار است»[ قمي، عباس، سفينه البحار، تهران، انتشارات فراهاني، ج 1، ص 299]يعني چنان چه بناء بدون شالوده محكم خراب ميشود و بنا كننده از آن بيبهره است عبادت كسي كه از حرام پرهيز نميكند نيز برايش فايدهاي ندارد.

3-       دعاي فرد حرامخوار مستجاب نميشود .

4-       يكي از علتهاي مهم قبول نشدن دعاها لقمه حرام است، همانطور كه پيامبر اكرم (ص) فرمودند: «كسي كه يك لقمه حرام بخورد تا چهل شبانه روز نمازش قبول نميشود و تا چهل روز دعايش مستجاب نميگردد.»[ همان منبع، ص 24.[

5-       يكي از آثار مهم لقمه حرام، قساوت قلب و سياهي دل است. پند و اندرز در او اثر نميكند، سختترين مناظر رقتبار او را متأثر نميكند. در تاريخ عاشورا ميخوانيم كه امام حسين (ع) به لشكر عمر سعد فرمودند: «شكمهايتان از حرام پر شده و بر دلهايتان مهر خورده ديگر حق را نميپذيريد و به آن گوش نميدهيد»[ قمي، عباس، نفس المهموم، قم، مكتبه بصيرتي، ص 245[

6-       و اين نكته تاريخي گوياي آن است كه؛ لقمه حرام قلب را تيره و تار ميكند. آنگاه از پذيرفتن حق و تسليم در برابر آن خودداري ميكند و هيچ اندرزي در او تاثير ندارد و از هيچ جنايتي روي گردان نيست.

7-       يكي از عوامل مهم در وقوع جرمها و گناهان لقمه حرام است كه نورانيت دل را از بين ميبرد و انسان را بر انجام جرايم جري ميسازد، و اگر در جامعه ناهنجاريهاي اجتماعي، و لنگاري و معصيت خدارا ميبينيم شايد ريشهاش در لقمههايي است كه از راه غير مشروع، عدهاي خوردهاند.

منبع : اندیشه قم

 <span span="" 
 
n s u n
« انسان »
 
c a t e g o r y
« موضوعات »
بیش از 100 موضوع با محوریت انسان
 
r e g i s t e r a t i o n
« عضویت و اشتراک »
با لینک ثابت RSS سایت مطالب را در سایت و یا نرم افزار خود منتشر و شماهده کنید
به زودی

به مناسبت آغاز سال 1391 و شروع چهارمین سال فعالیت سایت سامانه عضویت پیامکی "انسان" افتتاح شد.
جهت دریافت رایگان پیام های کوتاه با موضوع انسان یک پیامک با متن انسان به شماره
3000258800 ارسال نموده و منتظر تائید عضویت خود در سامانه شوید.
شما نیز می توانید نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را به شماره مذکور پیامک کنید.

 
l a s t  p o s t
« آخرین مطالب »
 
v o t e
« نظرسنجی »

نظر شما در مورد محتوی سایت انسان چیست؟


 
c a n o n i c a l   t i m e
« اوقات شرعی »
 
c h a r i t y
« كمك هاي انسان دوستانه »»

برنامه جهانی مبارزه با گرسنگی

کمک به ایتام
 
 
t r a n s l a t e
« ترجمه »

 
c a l e n d a r
« تقویم شمسی »
<    «  آذر 1397  »    >
شیدسچپج
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
 
l i n k  b o x
« پیوند به بیرون »

براي تبادل لينك با ما آدرس سايت را با نام "انسان" در وبسايت يا وبلاگ خود اضافه كرده و سپس از قسمت تماس با ما لينك خود را ارسال نمائيد
آدرس های ورودی به سایت:
www.Nsun.us
www.N-Sun.ir
www.Nsun.tk
nsun.ely.ir

 
 

خدا نکنه تا آدم نشدیم دنیا بهمون رو بیاره Copyright © 2009-2010 By www.nSun.us , All rights reserved -  Hosted & Design By Hami Web Network
Powered By DataLifeEngine - SMS Box= 3000258800  -   SMS Plugin Service By www.SmsWay.ir