به نام خداوند بخشنده مهربان               بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ‏ ‏                In the Name of Allah, the Beneficent, the Merciful.                Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.                Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes.                In nome di Allah , il Compassionevole, il Misericordioso.                Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.                ¡En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso!              

 
   Home Page | صفحه اول   Rss Link | فید خبرخوان   Contact Us | تماس با ما     امروز
کلیک کن
 
انسان و حقوق / مصادیق حق الناس » حقوق انسانها در کلام رسول اکرم (ص) نوزدهمین حق
  ارسال : 13/03/1391, 22:11 | 0 نظر | 400 بازديد ادامه مطلب »»
 

حق الناسحقوق انسانها در کلام رسول اکرم (ص)

به قلم : حجت الاسلام سید حسن خمینی

نوزدهمین حق  : یشفع مسئلته  «حق برخورداری از شفاعت؛ پذیرش مسئولیت، رمز دوری از فردگرایی»

انسان و حقوق / مصادیق حق الناس » حقوق انسانها در کلام رسول اکرم (ص) هجدهمین حق
  ارسال : 8/03/1391, 21:55 | 0 نظر | 439 بازديد ادامه مطلب »»
 

حق الناسحقوق انسانها در کلام رسول اکرم (ص)

به قلم : حجت الاسلام سید حسن خمینی

هجدهمین حق :  یقضی حاجته «حق برآورده ساختن حاجت، صبر مفتاح فرج است»

انسان و حقوق / مصادیق حق الناس » حقوق انسانها در کلام رسول اکرم (ص)هفدهمین حق
  ارسال : 5/03/1391, 11:06 | 0 نظر | 392 بازديد ادامه مطلب »»
 

حق الناسحقوق انسانها در کلام رسول اکرم (ص)

به قلم : حجت الاسلام سید حسن خمینی

هفدهمین حق  : یحفظ حلیلته «حق برخورداری از عفاف، زنان پاسداران سلامت جامعه»

انسان و حقوق / مصادیق حق الناس » حقوق انسانها در کلام رسول اکرم (ص) شانزدهمین حق
  ارسال : 1/03/1391, 05:53 | 0 نظر | 398 بازديد ادامه مطلب »»
 

حقوق انسانها در کلام رسول اکرم (ص)

به قلم : حجت الاسلام سید حسن خمینی

شانزدهمین حق : یحسن نصرته  «حق بهترین یاری رسانی، رنگ کارهای ما باید خدایی باشد»

انسان و حقوق / مصادیق حق الناس » حقوق انسانها در کلام رسول اکرم (ص) پانزدهمین حق
  ارسال : 27/02/1391, 23:04 | 0 نظر | 389 بازديد ادامه مطلب »»
 

حقوق انسانها در کلام رسول اکرم (ص)

به قلم : حجت الاسلام سید حسن خمینی

پانزدهمین حق : یشکر نعمته «حق سپاس، غرور مانع از شکرگزاری»

انسان و حقوق / مصادیق حق الناس » حقوق انسانها در کلام رسول اکرم (ص)سیزدهمین و چهاردهمین حق
  ارسال : 24/02/1391, 08:43 | 0 نظر | 433 بازديد ادامه مطلب »»
 

حقوق انسانها در کلام رسول اکرم (ص)

به قلم : حجت الاسلام سید حسن خمینی

سیزدهمین و چهاردهمین حق :  یقبل هدیته و یکافئ صلته «پذیرش هدیه و پاداش احسان، تحقیر مسلمان دشمنی با خداست.»

انسان و حقوق / مصادیق حق الناس » حقوق انسانها در کلام رسول اکرم (ص)دوازدهمین حق
  ارسال : 20/02/1391, 18:10 | 0 نظر | 441 بازديد ادامه مطلب »»
 

حقوق انسانها در کلام رسول اکرم (ص)

به قلم : حجت الاسلام سید حسن خمینی

دوازدهمین حق :  یجیب دعوته    «حق اجابت دعوت، تکبّر ناشی از حقارت است»

انسان و حقوق / مصادیق حق الناس » حقوق انسانها در کلام رسول اکرم (ص) یازدهمین حق
  ارسال : 15/02/1391, 12:19 | 0 نظر | 426 بازديد ادامه مطلب »»
 

حقوق انسانها در کلام رسول اکرم (ص)

به قلم : حجت الاسلام سید حسن خمینی

یازدهمین حق : یشهد میته  «حق تکریم پس از مرگ، میل به جاودانگی زمینه ساز زندگی سالم تر»

انسان و حقوق / مصادیق حق الناس » حقوق انسانها در کلام رسول اکرم (ص) دهمین حق
  ارسال : 10/02/1391, 09:36 | 0 نظر | 410 بازديد ادامه مطلب »»
 

حقوق انسانها در کلام رسول اکرم (ص)

به قلم : حجت الاسلام سید حسن خمینی

دهمین حق  : یعود مرضته «حق عیادت، نیاز انسان به همدلی و همراهی دیگران»

انسان و حقوق / مصادیق حق الناس » حقوق انسانها در کلام رسول اکرم (ص) نهمین حق
  ارسال : 4/02/1391, 22:08 | 0 نظر | 404 بازديد ادامه مطلب »»
 

حقوق انسانها در کلام رسول اکرم (ص)

به قلم : حجت الاسلام سید حسن خمینی

نهمین حق  : یرعی ذمتّه «  حق رعایت تعهدات، آئین جوانمردی  »

انسان و حقوق / مصادیق حق الناس » حقوق انسانها در کلام رسول اکرم (ص)هفتمین حق
  ارسال : 28/01/1391, 23:29 | 0 نظر | 449 بازديد ادامه مطلب »»
 

حقوق انسانها در کلام رسول اکرم (ص)

به قلم : حجت الاسلام سید حسن خمینی

هفتمین حق :  یدیم نصیحته  «حق خیرخواهی، تفاوت سیاستمداران دینی و پیامبران»

انسان و حقوق / مصادیق حق الناس » حقوق انسانها در کلام رسول اکرم (ص)ششمین حق
  ارسال : 20/01/1391, 22:31 | 0 نظر | 498 بازديد ادامه مطلب »»
 

حقوق انسانها در کلام رسول اکرم (ص)

به قلم : حجت الاسلام سید حسن خمینی

ششمین حق :  یردّ غیبته «حق دفاع از مسلمان در جایی که غیبت او را می کنند»

انسان و حقوق / مصادیق حق الناس » حقوق انسانها در کلام رسول اکرم (ص) پنجمین حق
  ارسال : 14/01/1391, 14:22 | 0 نظر | 399 بازديد ادامه مطلب »»
 

حقوق انسانها در کلام رسول اکرم (ص)

به قلم : حجت الاسلام سید حسن خمینی

پنجمین حق  یقبل معذرته «حق پذیرش عذر»

«عذرخواهی نباید باعث از دست رفتن منزلت اجتماعی شود.»

انسان و حقوق / مصادیق حق الناس » حقوق انسانها در کلام رسول اکرم (ص)چهارمین حق
  ارسال : 9/01/1391, 23:17 | 0 نظر | 381 بازديد ادامه مطلب »»
 

حقوق انسانها در کلام رسول اکرم (ص)

به قلم : حجت الاسلام سید حسن خمینی

چهارمین حق:   یقیل عثرته «حق همیاری، دستگیری از فروافتادگان»

«صاحبان منزلت اجتماعی را باید پاس داشت.»

انسان و حقوق / مصادیق حق الناس » حقوق انسانها در کلام رسول اکرم (ص)سومین حق
  ارسال : 5/01/1391, 09:25 | 0 نظر | 397 بازديد ادامه مطلب »»
 

حقوق انسانها در کلام رسول اکرم (ص)

به قلم : حجت الاسلام سید حسن خمینی

سومین حق :  یستر عورته «  حق ستاریت، نفی عیبجویی »

مصلحت، مجوز هتک حرمت مومن نیست

انسان و حقوق / مصادیق حق الناس » حقوق انسانها در کلام رسول اکرم (ص)اولین حق
  ارسال : 21/12/1390, 23:23 | 0 نظر | 433 بازديد ادامه مطلب »»
 

حقوق انسانها در کلام رسول اکرم (ص)

به قلم : حجت الاسلام سید حسن خمینی

اولین حق  : یغفر زلته  « حق گذشت، نفی کینه »

چرا گذشت از عفو برتر است

انسان و حقوق / مصادیق حق الناس » حقوق انسانها در کلام رسول اکرم (ص)( مقدمه )
  ارسال : 19/12/1390, 23:01 | 0 نظر | 328 بازديد ادامه مطلب »»
 

حقوق انسانها در کلام رسول اکرم (ص)

به قلم : حجت الاسلام سید حسن خمینی

مقدمه

انسان و حقوق / مصادیق حق الناس » استفتاءات حق الناس( قسمت ششم )
  ارسال : 10/12/1390, 21:05 | 0 نظر | 623 بازديد ادامه مطلب »»
 

استفتاءات حق الناس

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

33- تکلیف بدهی به طلبکاری که فوت کرده

انسان و حقوق / مصادیق حق الناس » استفتاءات حق الناس( قسمت پنجم )
  ارسال : 7/12/1390, 18:56 | 0 نظر | 498 بازديد ادامه مطلب »»
 

استفتاءات حق الناس

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

27- نابود کردن فیلم ها و وسائل فساد


 
 
n s u n
« انسان »
 
c a t e g o r y
« موضوعات »
بیش از 100 موضوع با محوریت انسان
 
r e g i s t e r a t i o n
« عضویت و اشتراک »
با لینک ثابت RSS سایت مطالب را در سایت و یا نرم افزار خود منتشر و شماهده کنید
به زودی

به مناسبت آغاز سال 1391 و شروع چهارمین سال فعالیت سایت سامانه عضویت پیامکی "انسان" افتتاح شد.
جهت دریافت رایگان پیام های کوتاه با موضوع انسان یک پیامک با متن انسان به شماره
3000258800 ارسال نموده و منتظر تائید عضویت خود در سامانه شوید.
شما نیز می توانید نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را به شماره مذکور پیامک کنید.

 
l a s t  p o s t
« آخرین مطالب »
 
v o t e
« نظرسنجی »

نظر شما در مورد محتوی سایت انسان چیست؟


 
c a n o n i c a l   t i m e
« اوقات شرعی »
 
c h a r i t y
« كمك هاي انسان دوستانه »»

برنامه جهانی مبارزه با گرسنگی

کمک به ایتام
 
 
t r a n s l a t e
« ترجمه »

 
c a l e n d a r
« تقویم شمسی »
<    «  آبان 1397  »    >
شیدسچپج
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
 
l i n k  b o x
« پیوند به بیرون »

براي تبادل لينك با ما آدرس سايت را با نام "انسان" در وبسايت يا وبلاگ خود اضافه كرده و سپس از قسمت تماس با ما لينك خود را ارسال نمائيد
آدرس های ورودی به سایت:
www.Nsun.us
www.N-Sun.ir
www.Nsun.tk
nsun.ely.ir

 
 

خدا نکنه تا آدم نشدیم دنیا بهمون رو بیاره Copyright © 2009-2010 By www.nSun.us , All rights reserved -  Hosted & Design By Hami Web Network
Powered By DataLifeEngine - SMS Box= 3000258800  -   SMS Plugin Service By www.SmsWay.ir